2020-09-05 11:05:44

Obavijesti i dokumenti vezani za aktualnu epidemiološku situaciju i postupanje

Poštovani učenici, djelatnici i roditelji!

U prilogu ove obavijesti možete promaći važne obavijesti (s ugrađenim poveznicama na pripadajuće dokumente), ostale dokumente i potvrde vezane za aktualnu epidemiološku situaciju, kao i preporuke nadležnih tijela te konkretne naputke koje se odnose na postupanje u našoj školi.

Sretan početak svima!

Ravnatelj: mr. sc. Ivan Vukić


Osnovna škola "Srdoči" Rijeka