2020-07-15 12:20:45

Popis drugih obrazovnih materijala koji će se koristiti u šk. god. 2020./2021.

U skladu s navedenim Zakonom učitelji su izvršili odabir udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

Sredstva za nabavu  dopunskih  i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke, mape, kutije za tehničku kulturu, atlas, …) ne osiguravaju se iz Državnog proračuna već ih samostalno k  u  p  u  j  u   roditelji.

Izuzetak su učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi te isti ostvaruju pravo na financiranje dodatnih obrazovnih materijala sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (od 3. srpnja 2020. KlASA: 602-09/20-01/00049; Ur.broj: 533-06-20-0002).

 

Ukupna cijena utvrđenih drugih obrazovnih materijala usklađena je s propisanim financijskim okvirom (čl. 16. st. 8. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu NN 116/2018), a za prekoračenja propisanih iznosa roditelji/skrbnici trebaju potpisati suglasnost.

 

Odluka o korištenju drugih obrazovnih materijala i Popis Drugih obrazovnih materijala nalaze se u privitku.


Osnovna škola "Srdoči" Rijeka